km ចង់ (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en wish Source: English Wiktionary
km ចង់ (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en want Source: English Wiktionary
km ចង់ (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en flirt Source: English Wiktionary
km ចង់ (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en covet Source: English Wiktionary
km ចង់ (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en draw near Source: English Wiktionary
km ចង់ (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en about to Source: English Wiktionary
km ចង់ (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en approach Source: English Wiktionary
km ចង់ (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en court Source: English Wiktionary
km ចង់ (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en woo Source: English Wiktionary
km ចង់ (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en on brink Source: English Wiktionary
km ចង់ (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
km ត្រូវការ Source: English Wiktionary
km ត្រូវការ (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
km ចង់ Source: English Wiktionary
km ចង់
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en even if Source: English Wiktionary
km ចង់ (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en desire Source: English Wiktionary
km ចង់ (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en need Source: English Wiktionary