ja 折れ曲がる (v)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
nl afslaan Source: JMDict 1.07
ja 逸れる (v)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
nl afslaan Source: JMDict 1.07
ja 撥ねる
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
nl afslaan Source: JMDict 1.07
ja 退ける (v)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
nl afslaan Source: JMDict 1.07
ja 曲る
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
nl afslaan Source: JMDict 1.07
ja 止る
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
nl afslaan Source: JMDict 1.07
ja 切り落す (v)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
nl afslaan Source: JMDict 1.07
ja 却ける (v)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
nl afslaan Source: JMDict 1.07
ja 斬る (v)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
nl afslaan Source: JMDict 1.07
ja 留まる
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
nl afslaan Source: JMDict 1.07
ja 遺す (v)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
nl afslaan Source: JMDict 1.07
ja 留る
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
nl afslaan Source: JMDict 1.07
ja 停まる
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
nl afslaan Source: JMDict 1.07
ja 払う
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
nl afslaan Source: JMDict 1.07
ja 断わる
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
nl afslaan Source: JMDict 1.07
ja 断る
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
nl afslaan Source: JMDict 1.07
ja 折れる
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
nl afslaan Source: JMDict 1.07
ja 斥ける (v)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
nl afslaan Source: JMDict 1.07
ja 駐まる
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
nl afslaan Source: JMDict 1.07
ja 曲がる
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
nl afslaan Source: JMDict 1.07
ja 刎ねる
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
nl afslaan Source: JMDict 1.07
ja 切落とす (v)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
nl afslaan Source: JMDict 1.07
ja 止まる
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
nl afslaan Source: JMDict 1.07
ja 拒む (v)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
nl afslaan Source: JMDict 1.07
ja 撥ね付ける (v)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
nl afslaan Source: JMDict 1.07
ja 残す (v)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
nl afslaan Source: JMDict 1.07
ja 撥ねつける (v)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
nl afslaan Source: JMDict 1.07
ja 切り落とす (v)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
nl afslaan Source: JMDict 1.07
ja 切落す (v)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
nl afslaan Source: JMDict 1.07
nl weigeren (v)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nl afslaan Source: French Wiktionary
nl blokkeren (v)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nl afslaan Source: French Wiktionary
nl afhouwen (v)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nl afslaan Source: French Wiktionary
nl afwijken (v)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nl afslaan Source: French Wiktionary
nl pareren (v)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nl afslaan Source: French Wiktionary
nl stilstaan (v)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nl afslaan Source: French Wiktionary
nl afslaan (v)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nl stilhouden Source: French Wiktionary
nl afslaan (v)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nl halt houden Source: French Wiktionary
nl halt houden (v)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nl afslaan Source: French Wiktionary
nl invoegen (v)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nl afslaan Source: French Wiktionary
fr dévier (v)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nl afslaan Source: French Wiktionary
nl afslaan (v)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nl aftrekken Source: French Wiktionary
nl afmotten (v)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nl afslaan Source: English Wiktionary
nl terugstoten (v)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nl afslaan Source: French Wiktionary
nl afslaan (v)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nl korten Source: French Wiktionary
nl afslaan (v)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nl afwijken Source: French Wiktionary
nl terugslaan (v)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nl afslaan Source: French Wiktionary
nl afslaan (v)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nl afwijzen Source: French Wiktionary
fr rétorquer (v)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nl afslaan Source: French Wiktionary
nl afslaan (v)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
fr dalen Source: French Wiktionary
nl afslaan (v)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nl pareren Source: French Wiktionary
nl bedanken (v)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nl afslaan Source: French Wiktionary