nv ǫ
― RelatedTo ⟶
Weight: 2.0
nv ą Source: English Wiktionary
nv wááshindoon
― EtymologicallyDerivedFrom ⟶
Weight: 2.0
en washington d.c Source: English Wiktionary
nv gídí (n)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
nv másí Sources: English Wiktionary and French Wiktionary
nv gídí (n)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
nv mósí Sources: English Wiktionary and French Wiktionary
en space shuttle (n)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
nv yágháhoníkáángóó ałánátʼahí Source: English Wiktionary
nv į
― RelatedTo ⟶
Weight: 2.0
nv ą Source: English Wiktionary
nv dóó
― RelatedTo ⟶
Weight: 2.0
nv doo Source: English Wiktionary
nv damóo
― EtymologicallyDerivedFrom ⟶
Weight: 2.0
es domingo Source: English Wiktionary
nv adidzééh (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
nv ndeedzééh Source: English Wiktionary
nv naaʼahóóhai bighan
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
nv naaʼahóóhai (n) Source: English Wiktionary
nv neiłʼeeł (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
nv yiʼeeł Source: English Wiktionary
nv naazlá (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
nv naazʼą́ Source: English Wiktionary
nv ahééhałtį́į́h hahoodzo (n)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nv wááshindoon hahoodzo Source: English Wiktionary
nv ahidiitʼash shį́į́
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en will you marry me Source: English Wiktionary
nv chį́
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en tattoo Source: English Wiktionary
nv ánółzólí (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
nv ászólí Source: English Wiktionary
en red ochre (n)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nv chííh Source: English Wiktionary
nv adah (r)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en height Source: English Wiktionary
nv yá’ ałníí (n)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en zenith Source: English Wiktionary
nv dibé nitsaa (n)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nv dził bíniʼ hólóonii Source: English Wiktionary
nv hazʼą́ (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en could Source: English Wiktionary
en northern lights (n)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nv yáhoodǫ́ǫ́zí Source: English Wiktionary
nv she
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
nv abeʼ Source: English Wiktionary
en taper (n)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nv akʼahkǫʼ níyizígíí Source: English Wiktionary
nv anázhiin yiibaʼ
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
nv anázhiin (n) Source: English Wiktionary
nv yishjih (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
nv yoojih Source: English Wiktionary
nv yiilchxosh (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
nv yiyiiłchxosh Source: English Wiktionary
nv chʼéʼeeł (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
nv chʼííłʼeeł Source: English Wiktionary
nv hózhǫ́ (r)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en extremely Source: English Wiktionary
nv dinilbá (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en gray Source: English Wiktionary
nv jééʼ
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nv chą́ą́ʼ Source: English Wiktionary
nv shijééʼ (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
nv shijaaʼ Source: English Wiktionary
nv atsʼos bee alzhishí (n)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en powwow Source: English Wiktionary
nv diyin god
― EtymologicallyDerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
en god Source: English Wiktionary
nv haʼíínílní (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en resilient Source: English Wiktionary
en jet plane (n)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nv kʼos neiłtʼiʼí Source: English Wiktionary
en peanut butter (n)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nv naashchʼííʼ jelii Source: English Wiktionary
nv yiitʼeesh (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
nv yiʼeesh Source: English Wiktionary
nv łóóʼtsoh dootłʼizhígíí
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
nv dootłʼizh (v) Source: English Wiktionary
nv ayaayááh (n)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nv adáyiʼ Source: English Wiktionary
en apple does not fall far from tree
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nv bilasáana tsikʼidę́ę́ʼ naaltsʼiʼgo doo nízaadi naaltsʼíid da Source: English Wiktionary
nv yikʼé
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en exchange Source: English Wiktionary
nv gohwééh hashtłʼishí (n)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en hot chocolate Source: English Wiktionary
en three hundred
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nv táadi neeznádiin Source: English Wiktionary
en propane (n)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nv níłchʼi łikoní Source: English Wiktionary
nv chʼéyéés (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
nv yiyiiłhis Source: English Wiktionary
nv nitsaa (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
nv nitsxaa Source: English Wiktionary
nv naanish (n)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en job Source: English Wiktionary
nv yishjoł (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
nv yoołjoł Source: English Wiktionary
nv daatsaah (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en eclipse Source: English Wiktionary
nv siłtsooz (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
nv siziid Source: English Wiktionary
nv yíłchʼąął (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
nv naalchʼąął Source: English Wiktionary
en player (n)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nv naanéhígíí Source: English Wiktionary
nv índída
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en time Source: English Wiktionary
nv tiníléí (n)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
nv naʼashǫ́ʼiitsoh Source: English Wiktionary
en like that
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nv éigi ʼátʼéego Source: English Wiktionary
nv kinsááʼ
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
nv kin (n) Source: English Wiktionary
nv wóláchííʼ yildeełí łizhin dóó łigaígíí
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
nv łizhin (v) Source: English Wiktionary
en bile (n)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nv atłʼizh Source: English Wiktionary
en hee haw
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nv shíshąʼ Source: English Wiktionary
nv adigąsh (n)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nv ánítʼį́į́h Source: English Wiktionary
nv yáadilá
― HasContext ⟶
Weight: 1.0
en expresses exasperation frustration Source: English Wiktionary
nv łóóʼ hashkéhé (n)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en shark Source: English Wiktionary
nv yiłtsʼil (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
nv yiyiiłtsʼił Source: English Wiktionary
en solar radiation (n)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nv jóhonaaʼéí bitsʼájilgish biʼáád Source: English Wiktionary
nv nishʼnáájígo (r)
― Antonym ⟶
Weight: 1.0
nv nishtłʼajígo Source: English Wiktionary
nv ʼáásh (r)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
nv ʼáh Source: English Wiktionary
nv tʼóó báhádzidgo (r)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en very Source: English Wiktionary
nv yismas (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
nv yimas Source: English Wiktionary
en stocking (n)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nv yistłé áłtʼą́ą́ʼí Source: English Wiktionary
nv ayęęzhii yiltʼąąʼí
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
nv ayęęzhii (n) Source: English Wiktionary
nv yéego (r)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en seriously Source: English Wiktionary
nv naazyį́ (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
nv naazhjaaʼ Source: English Wiktionary
nv bighádzíbá (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
nv bighádzítso Source: English Wiktionary
nv dziłbąąh
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
nv bąąh Source: English Wiktionary
nv bíchį́į́h yee adilohii (n)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en elephant Source: English Wiktionary
en tom (n)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nv mósíkąʼ Source: English Wiktionary
en black necked grebe (n)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nv naalʼeełii keelóól diłhiłígíí Source: English Wiktionary
nv jizké (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
nv sidá Source: English Wiktionary
en baby (n)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nv awééʼ Source: English Wiktionary
nv jinízin (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
nv yinízin Source: English Wiktionary
nv naazhjaaʼ (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
nv naazlá Source: English Wiktionary
nv chʼil ahwééh
― EtymologicallyDerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
es café Source: English Wiktionary
nv bigaan (n)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en foreleg Source: English Wiktionary
nv sinil (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
nv silá Source: English Wiktionary
nv naʼashjéʼii tsiizisí (n)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en daddy longlegs Source: English Wiktionary
en obtuse angle (n)
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nv niteelgo naanázʼá Source: English Wiktionary
nv yoołtʼah (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
nv neiłtʼaʼ Source: English Wiktionary
nv yiniłmas
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
nv neiłmaas Source: English Wiktionary
nv neeshjízhii (n)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en stew Source: English Wiktionary
nv azhiʼtsʼin (n)
― HasContext ⟶
Weight: 1.0
en anatomy Source: English Wiktionary
nv náhásdzo (n)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en reservation Source: English Wiktionary
nv ih
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en ew Source: English Wiktionary
nv yiilghaał (v)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
nv yiłhaał Source: English Wiktionary
nv káábin (n)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en carbon Source: English Wiktionary
nv dáʼákʼeh (n)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en field Source: English Wiktionary
en forty five
― Synonym ⟶
Weight: 1.0
nv dízdįįʼashdlaʼ Source: English Wiktionary
nv golchóón (n)
― RelatedTo ⟶
Weight: 1.0
en quilt Source: English Wiktionary
nv náshdóí łikizhígíí
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
nv łikizh (v) Source: English Wiktionary
nv dibéłchíʼí
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
nv łichííʼ (n) Source: English Wiktionary